Kontakt

Adresa

Krakonošovo nám. 19, Trutnov

Telefon

+420 774 314 413


E-mail

info@sadhanastudio.cz


Navštivte nás
GDPR

Účely zpracování

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro účely registrace, poskytování našich služeb a potenciální komunikaci s vámi pro marketingové účely.

Druhy zpracovávaných údajů

Shromažďujeme následující typy osobních údajů:

  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu.

Uchovávání a odstraňování údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu existence naší organizace. Máte právo zažádat o odstranění vašich údajů a my budeme postupovat podle vašeho požadavku.

Práva uživatelů

Jako uživatel máte následující práva ohledně vašich osobních údajů:

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných údajů
  • Právo na výmaz vašich údajů (pokud to není v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi)
  • Právo na omezení zpracování vašich údajů
  • Právo na přenositelnost vašich údajů

Zabezpečení dat

Vaše osobní údaje jsou chráněny. Přístup k údajům má pouze majitel účtu a je zajištěno opatření pro zabránění neoprávněného přístupu, ztráty nebo krádeže.

Cookies a sledování

Naše stránky v současné době nepoužívají cookies ani jiné technologie pro sledování chování uživatelů.

Kontaktní informace

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktním údaji uvedeném na našich webových stránkách.